Nhà máy YONEYAWA Việt Nam

Introduce
Tên dự án: Nhà máy sản xuất dây dẫn điện YVL (giai đoạn 1, 2 & 3).
Địa điểm: Khu CN Hòa Cầm, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.
Khách hàng: Công ty TNHH Yonezawa Việt Nam.
Thời gian: 10 tháng / 7 tháng / 5 tháng.
Giá trị: USD 1.717.861,13/ USD 421.300 /USD 520.952,38.
Phạm vi công việc:
Nhà máy Yonezawa Việt Nam thuộc Tập đoàn Fujikura – Nhật Bản được xây dựng trên khu đất rộng 40.000m2, tại KCN Hòa Cầm – T.p Đà Nẵng. Nhà máy sản xuất bộ dây dẫn điện dành cho ô tô. 

DINCO là nhà thầu xây dựng cho cả 3 giai đoạn của nhà máy. Giai đoạn 1 được thi công trong thời gian 10 tháng với các hạng mục: nhà máy 10.500m2, các hạng mục phụ trợ, công trình tạm, công tác ngoài nhà. 

Giai đoạn 2 cũng bao gồm các hạng mục tương tự, trong đó nhà xưởng có diện tích 2.900m2 được hoàn thành trong thời gian 6 tháng. 

Hiện tại, Dinco đang tiếp tục thi công giai đoạn 3 với hạng mục chính là xây mới nhà xưởng và các hạng mục hạ tầng liên quan từ tháng 3/2013 đến 7/2013.
Images
location
other works
Nhà máy Onewoo Việt Nam
Cụm CN Hà Lam - Chợ Được, Thăng Bình, Quảng Nam
Nhà máy Sasaki Shoko Việt Nam
Khu CN Điện Nam - Điện Ngọc, Quảng Nam
STPower Joint Stock Company

Address: Lot No.47, 2nd Street, Da Nang Industrial Zone, Da Nang City, Viet Nam
Phone: 0905 959 564 - 0236 3959 797
Fax:
Email: info@stpower.com.vn

30th Floor, Room OT11, Landmark Plus Building, 720 Dien Bien Phu Street, Ward 22, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

- CT6B - Vinh Diem Trung Urban Area, Nha Trang City, Viet Nam

- 38 Tran Ke Xuong Street, Hai Chau Dist, Da Nang City, Viet Nam